Relax met de wagen op reis

standard

Relax met de wagen op reis

De zomervakantie staat voor de deur. Het is dan ook nuttig om enkele tips te geven aan wie zich geroepen voelt om de buitenlandse wegen te verkennen.

 • Wat moet u doen bij een verkeersongeval in het buitenland?
 • Opgelet met verkeersinbreuken in het buitenland!
 • Let op wat u ondertekent als u een auto huurt!

Wat moet u doen bij een verkeersongeval in het buitenland?

Het is aangewezen om vóór uw vertrek te controleren of alle boorddocumenten in orde zijn en of u over een Europees aanrijdingsformulier beschikt in uw eigen taal. Zo bent u niet afhankelijk van een document in een vreemde taal waarbij u de vertaling niet kunt checken.

U moet het aanrijdingsformulier met dezelfde zorg en aandacht invullen als bij een ongeval in België. Bovendien moet u extra waakzaam zijn inzake de correctheid van de gegevens bezorgd door de tegenpartij. Het feit dat het ongeval in het buitenland plaatsvond, maakt de situatie immers alleen maar complexer.

Zoveel mogelijk foto’s nemen met uw smartphone (voertuigen en hun nummerplaten, identiteits- en verzekeringsdocumenten van de tegenpartij …) kan in bepaalde gevallen een erg nuttige voorzorgsmaatregel zijn.

Bij een vluchtmisdrijf of wanneer de tegenpartij weigert om een aanrijdingsformulier in te vullen, moet u onmiddellijk klacht indienen bij de lokale autoriteiten en goed noteren welke overheidsinstantie precies het proces-verbaal opgesteld heeft, alsook het nummer van dit proces-verbaal.

Opgelet met verkeersinbreuken in het buitenland!

De tijd dat toeristen tijdens hun verblijf in het buitenland ongestraft verkeersinbreuken konden plegen en nadien ongestoord naar huis reden, is voorbij. Meer en meer akkoorden werden afgesloten tussen Europese landen over de uitwisseling van informatie om de identificatie en vervolging van buitenlandse bestuurders te vergemakkelijken. Het risico om vervolgd te worden in eigen land of tijdens een volgend verblijf in het betrokken land is dan ook reëel.

We hebben het bijvoorbeeld over automatische snelheidscontroles in Frankrijk, waarbij het erg belangrijk is om binnen de voorziene termijnen te reageren. Zo niet zal de boete drastisch de hoogte ingaan ( https://www.antai.gouv.fr/ nl/publiques/accueiletranger ).

Of denk ook aan de befaamde zones met beperkte snelheid in grote Italiaanse steden ( http://www.ambafrance-it.org/Voyager-en-Italie-attention-ala ), een ware valstrik voor verstrooide bestuurders.

Let op wat u ondertekent als u een auto huurt!

Een auto huren tijdens een buitenlandse reis gebeurt vaak. Uiteraard moet u waakzaam zijn over wat u tekent op het moment dat u de auto in bezit krijgt en terugbrengt. Tevens doet u er goed aan te zorgen voor een tegensprekelijke beschrijving van de staat van het voertuig, vooraf en achteraf.De huurcontracten voorzien vaak in een vrijstelling ten laste van de huurder in geval van schade. In bepaalde situaties is het zelfs mogelijk dat de bestuurder voor de volledige schade opdraait, met de kredietkaart als waarborg. Een onaangename verrassing vermijdt u dus maar beter.

bron www.arag.be

Credo21 van Credimo

U zoekt een manier om uw spaargeld veilig te laten renderen? Bovendien bent u er zich van bewust dat uw financiële situatie kan evolueren. Daarom wil u de mogelijkheid hebben om uw belegging aan te passen aan uw specifieke noden

Dan heeft Credimo de ideale oplossing voor u:

 • Credo21 Safe met kapitaalgarantie (na aftrek van kosten/taksen/risicopremie), gewaarborgde rente en eventuele winstdeelname
 • Credo21 Dynamic met kapitaalgarantie (na aftrek van kosten/taksen/risicopremie), en eventuele winstdeelname
 • Credo21 Safe – Dynamic (Plan) als spaarplan

De spaarverzekering die zich aanpast aan uw noden

De duurtijd van de garantieperiode is afhankelijk van de beleggingstermijn. Dankzij de opties FIX of FLEX kan u deze beleggingstermijn zelf kiezen op vooraf vastgelegde momenten.

Troeven Credo21 Safe – Dynamic

 • Steeds zeker van uw geld dankzij kapitaal- en rentegarantie
 • Aanpasbaar aan uw toekomstige noden
 • Beschikbaarheid van uw spaargeld
 • Voordelige fiscaliteit *
 • Geschikt instrument voor vermogensplanning

 

Financiële infofiches

Credo21 Safe

Credo21 Safe Plan

Credo21 Dynamic

Credo21 Dynamic Plan

AG Familis Het verzekeringspakket van AG Insurance.

ActionfamilleOmdat de zekerheid van uw gezin bij ons centraal staat, heeft AG Insurance Familis ontwikkeld. Een exclusieve globale verzekeringsformule.

U wilt snel kunnen terugvinden waarvoor u en uw gezinsleden verzekerd zijn? En in één klap ook exclusieve voordelen genieten? Dan is Familis iets voor u!

Minder dan 3 contracten in uw Familis:

 • Al uw verzekeringen in één dossier
 • Betalen in uw eigen ritme
 • Een dossier dat met u mee groeit
 • Tot 6 maanden gratis bij tegenslag

3 contracten of meer in uw Familis:

Dan geniet u de uitzonderlijke voordelen van Familis Protection!

De troeven van Familis

Uw auto(s), motor(s), woning, burgerlijke aansprakelijkheid … Eén blik in uw Familis-dossier volstaat om te weten waarvoor u en uw gezinsleden verzekerd zijn. Bovendien beschikt u over een handige map om alles op te bergen: contracten, briefwisseling, vervaldagberichten, enz. En natuurlijk ook alle informatie die bij een schadegeval of ongeval nuttig kan zijn.

 • Betalen in uw eigen ritme:  wilt u jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks betalen? Met Familis is gespreid betalen volledig gratis!
 • Een dossier dat met u meegroeit:  uw situatie verandert voortdurend: aankopen, een geboorte, verfraaiingswerken … Vraag uw makelaar daarom regelmatig om een doorlichting van uw verzekeringen en ga samen na of aanpassingen nodig zijn.
 • Tot 6 maanden gratis bij tegenslag:  de gratis waarborg Budgetbescherming betaalt tot 6 Familis-maandpremies terug bij overlijden of volledige arbeidsongeschiktheid van minstens een maand van de Familis-verzekeringnemer, ten gevolge van een ziekte of ongeval.

3 contracten of meer in uw Familis: Familis Protection

Bij 3 contracten of meer wordt de waarborg Budgetbescherming van Familis uitgebreid en geniet u de unieke voordelen van Familis Protection voor een nog completere bescherming!

 1. Een terugbetaling tot 1 jaar
  Bij overlijden of arbeidsongeschiktheid (langer dan 1 maand) betaalt AG Insurance uw maandelijkse premie, tot 12 maanden, terug.
 2. Voor u én uw partner
  Ook bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van uw partner wordt uw premie tot 1 jaar door AG Insurance ten laste genomen.
 3. 6 maanden wanneer uw werkgever of die van uw partner failliet gaat
  Zelfs wanneer u uw job verliest omdat uw werkgever failliet gaat, wordt uw premie 6 maanden terugbetaald door AG Insurance. En dit geldt uiteraard ook wanneer uw partner als gevolg van een faillissement ontslagen wordt.

Ontdek ook NoGo, de reisannuleringsverzekering met exclusieve waarborgen.

sparen
standard

Langetermijnsparen

Waarom is langetermijnsparen iets voor mij?

Als u een aanvullend pensioenkapitaal wenst op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen helpt u daarbij: 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen.
 • Afhankelijk van uw inkomen levert elke storting een mooi belastingvoordeel op.

Tip: start vóór uw 65ste opnieuw met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten.

Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening?) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt het gespaarde bedrag kort na uw 65ste verjaardag of op een latere datum (indien zo voorzien in uw contract).

We contacteren u op dat moment. U bespreekt samen met ons hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een gunstige taxatie van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Startte u na uw 55ste en is de einddatum na uw 65ste verjaardag, dan gebeurt deze gunstige taxatie van 10 % op de tiende verjaardag van uw contract.
 • Stortingen die u doet na deze taxatie leveren onrechtstreeks een nog hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Voort sparen loont dus zeker de moeite.

Vermijd om uw langetermijnsparen vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd.